Obiteljska kuća Opatija

Stambena zgrada u Malinskoj

Obiteljski hotel u Opatiji

Obiteljska kuća u Baškoj, Krk

Stambena zgrada u Poreču

Vila u Rovinju

Vila u Dobrinju

Obiteljska kuća u Lovranu

Stambena zgrada u Lovranu

Poslovno/Stambena zgrada u Buzetu

Obiteljska kuća u Omišlju

Obiteljska kuća u Poljanama