Prijepis i uknjižba zemljišta

  • Usluge odvjetničkog ureda
  • Usluge javnog bilježnika
  • Sudski tumač za njemački i engleski jezik