Savjetovanje i konzalting

 • Urbanistički planovi
 • Zakonski propisi
 • Lokacija zemljišta
 • Uvjeti financiranja
 • Troškovi izgradnje
 • Isplativost ulaganja

Pronalaženje adekvatnog građevinskog zemljišta

 • Prema lokaciji
  • more
  • unutrašnjost
 • prema namjeni
  • kuća za odmor
  • obiteljska kuća
  • obiteljski hoteli

Prijepis i uknjižba zemljišta

 • Usluge odvjetničkog ureda
 • Usluge javnog bilježnika
 • Sudski tumač za njemački i engleski jezik

Izrada projekta

 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Projekti elektro i termo instalacija
 • izvedbeni projekti
 • usluge geodeta
Ishodovanje građevinske dozvole

Pronalaženje adekvatnog građevinskog zemljišta

 • Prema lokaciji
  • more
  • unutrašnjost
 • prema namjeni
  • kuća za odmor
  • obiteljska kuća
  • obiteljski hoteli

Energetski certifikati

 • Izrada projekta energetske učinkovitosti
 • Odabir materijala za građenje
 • Odabir potrebnih instalacija
 • Certifikat do 400m2
 • Certifikat preko 400m2